MUDr. Vít Hajník

- vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor stomatologie, promoval v roce 2002

- v letech 2002 - 2006 pracoval v soukromé stomatologické ordinaci v Hrádku nad Nisou

- v letech 2006 - 2010 zubním lékařem v Banbury Dental Practice, Banbury, Oxfordshire, Velká Británie